ספריית שער הנגב, עיניים 1997-1996 6 - 1997/01, ראונר, תמיר